Veelgestelde vragen

 

Waarom zou ik mijn horende kind gebaren leren als het zich al normaal ontwikkelt?

Rond 6 maanden gaat een dreumes betekenis geven aan de klanken die hij hoort. En leert het om verbanden te leggen. Maar pas rond anderhalf jaar is zijn fijne motoriek, die nodig is voor de spraak voldoende ontwikkeld. Dat betekent dat je kind al ongeveer jaar de taal meer en meer begrijpt. Maar het is nog niet in staat om iets te zeggen. Dan valt het niet mee om jou of een ander iets duidelijk te maken. Dit is frustrerend voor je kindje, wat kan leiden tot driftbuien. Met ondersteunende gebaren kan het, vanaf ongeveer 8-9 maanden wél laten zien wat het bedoelt. Dit geeft rust, en is goed voor het zelfvertrouwen van je kindje.

Als je gebaren gebruikt heb je de aandacht van je kindje/oogcontact nodig. Hierdoor heb je intenser contact met elkaar. Je krijgt zelf ook meer aandacht voor wat je kindje non-verbaal wil zeggen. Dit versterkt de band tussen ouder en kind.

Met ondersteunende gebaren overbrug je de periode van taal begrijpen tot kunnen praten.

Kinderen kunnen eerder gebaren dan praten. 

Gebaren geeft je kind houvast bij het leren praten. Zowel om taal te begrijpen (een plaatje bij het woord is makkelijker te onthouden dan alleen klanken) als bij het zich kunnen uiten.

Het geeft jou een ‘ondertiteling’ als je kleintje begint met praten en de woorden nog niet allemaal goed kan uitspreken.

Jij en je kindje zullen elkaar beter begrijpen, dat scheelt frustraties.

Geef je kleintje de kans om te laten weten wat het nodig heeft en met je te delen wat hij/zij allemaal beleeft! Hoe mooi is het dat je kind ook de kans heeft om zélf te beginnen over wat er in z'n koppie omgaat.

Samen in gesprek, ook vóór dat je kind kan praten.

<- terug

Maar als mijn kind gebaren gebruikt, gaat het dan niet juist (veel) later praten? Hij kan zich dan toch zonder woorden redden?

We worden allemaal geboren als beelddenker. Pas veel later, rond het 4e jaar, kun je in woorden denken.

Door het gebruik van gebaren maak je als het ware een plaatje bij het woord dat je zegt. Plaatjes kun je makkelijker onthouden dan alleen klanken. Het horen van de klanken én het zien van het gebaar, met de persoon, het voorwerp of de handeling die daarbij hoort, zal je kindje dan als één pakketje in zijn hoofd opslaan. Je zegt bijvoorbeeld: "Zo, even een schone luier om". En tegelijkertijd maak je het gebaar voor luier. Vervolgens leg je je kind op het aankleedkussen om te verschonen. Hij leert op deze manier dat die drie dingen bijelkaar horen. Dit helpt bij het leggen van verbanden.

Zo bouwt je kind al een grote woordenschat op. In zijn hoofd gebruikt je kindje dan al taal. En vanaf ongeveer 9 maanden zal hij die woorden ook kunnen laten zien met gebaren. Hierdoor kunnen jullie al op heel jonge leeftijd op een prettige manier met elkaar communiceren.

Kinderen kunnen eerder gebaren dan praten. Zoals (de meeste) kinderen eerst kruipen voordat ze gaan lopen.

Op het moment dat hij leert praten, zal hij al snel woordjes gaan toevoegen aan zijn gebaren. Na verloop van tijd zullen dan langzamerhand de gebaren worden weggelaten.

Dus, nee. Met het gebruik van ondersteunende gebaren wordt het natuurlijke proces van taal willen leren en het imiteren van de mensen om zich heen, om zo contact te krijgen, juist gestimuleerd.

 

<- terug

Wanneer zou ik kunnen beginnen met het aanbieden van gebaren?

Je kunt op verschillende momenten beginnen. Het advies is, liefst zo vroeg mogelijk.

Als je begint als je baby pasgeboren is, zal het wel enkele maanden duren voordat het kan terug gebaren. Dat vergt doorzettingsvermogen van jou. Vanaf ongeveer 6-8 maanden heeft je kindje voldoende motoriek ontwikkelt. In de tussentijd probeert je kindje al wel om gebaren te leren begrijpen. Het voordeel van zo vroeg beginnen is, dat je als ouder het gebruik van gebaren als gewoonte gaat ervaren.

Vanaf 6 maanden gaat je kindje verbanden leggen tussen het woord dat hij hoort en het gebaar dat hij ziet. Elk kindje ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Dus het kan ook dan nog weken of enkele maanden duren voor dat hij zelf gaat gebaren.

Als je begint als je kindje 1-1½ jaar oud is, zal het de gebaren waarschijnlijk snel oppikken. Het begint dan net met het zeggen van woordjes, maar die zijn nog niet altijd goed te verstaan. Doordat hij het gebaar erbij maakt, begrijp je toch wat je kindje bedoelt.

Zelfs als je kindje ouder is, bijvoorbeeld 2 of 3 jaar, kun je nog steeds beginnen met gebaren. Het vergroot hun woordenschat. Op latere leeftijd geeft het ze een voorsprong bij het leren lezen en schrijven. En hoe ouder je kind is, hoe sneller hij gaat terug gebaren.

Je kunt kijken of je kind klaar is om te gaan gebaren. Gebruik hiervoor de onderstaande lijst met voorwaarden om vast te stellen of je kind met je wil communiceren. Als je één van deze vragen met "ja" kunt beantwoorden, dan kan je gebaren gaan gebruiken met je baby, dreumes of peuter!

  • Is je baby tenminste 6 maanden oud?
  • Brengt je baby speelgoed en andere dingen naar je toe en kijkt vragend naar je voor meer informatie?
  • Begint je baby "dag" te zwaaien of met de handen te klappen?
  • Begint je baby "ja" te knikken of "nee" te schudden?
  • Krijgt je baby interesse in plaatjesboeken of vingerspelletjes?
  • Doet je baby bewegingen die jij met je mond of je hoofd maakt, graag na?

Succes!

<- terug

Hoe lang duurt het voordat mijn kind naar mij gebaart?

Dat hangt af van de leeftijd van je kind. Naar mate je kind ouder is, kan het meer gebaren herkennen en onthouden. En het heeft meer motorische ontwikkeling doorgemaakt. Waardoor het voor hem makkelijker wordt de gebaren te maken.

Het hangt ook af van hoeveel belangstelling je kind heeft om te communiceren. Als je begint met gebaren als je kind 6-7 maanden oud is, is het goed mogelijk dat het teruggebaart als het 8-9 maanden is. Sommige kinderen beginnen pas met gebaren als ze 11 of 12 maanden zijn. Wanneer je met gebaren begint met een kind van 1-3 jaar, zal het binnen een paar dagen tot een maand gaan terruggebaren.

Als er in de periode van het starten met aanbieden van gebaren, zich net een “sprongetje” in de fysieke ontwikkeling voordoet, zal dát voorrang hebben. Dan duurt het iets langer voordat je een gebaar van je kindje terug mag verwachten.

Het hangt ook af van hoe vaak je een zelfde gebaar aanbiedt (op een dag). En of je deze in verschillende situaties toepast.

<- terug

Gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal; moet ik een compleet nieuwe taal leren?

Nee dat hoeft.

Je blijft gewoon Nederlands praten. En daar voeg je, stap voor stap, gebaren aan toe. Die gebaren, moet je wel oefenen/leren.

Maar je hoeft niet élk woord te ondersteunen met een gebaar. Alleen de belangrijkste woorden in een zin. Bovendien zijn de gebaren makkelijk aan te leren, en dat is vooral erg leuk om te doen.

<- terug

Welk wetenschappelijk onderzoek ondersteunt het gebruik van gebaren met jonge kinderen?

In 1987 heeft het eerste, universitair, onderzoek plaatsgevonden. Dit werd uitgevoerd door Joseph Garcia, in Amerika. Dit onderzoek is hij gestart omdat hij, bij een bevriend, doof stel merkte dat diens kinderen sneller met hen konden communiceren dan dat mijn zijn eigen kinderen lukte. Hij stelde zich toen de vraag of je met alleen de losse gebaren van de gebarentaal, hetzelfde zou kunnen bereiken. Het onderzoek was een onderdeel van het Masters en Doctoraal programma van Joseph Garcia aan de Alaska Pacific Universiteit gedaan. Het proces van het leren en aanleren van gebaren maakte deel uit van dit programma. Aanvullend onderzoek op dit vakgebied is nog steeds gaande aan de Ohio State Universiteit. Kijk hier voor meer informatie.

Later hebben Drs. Linda Acredolo en Susan Goodwyn een groot universitair onderzoek gedaan. Daarbij hebben ze kinderen tot hun achtste jaar gevolgd. Dit recent gepubliceerde, langdurig onderzoek werd gedaan aan de Universiteit van Californië.

Zij concludeerden dat het gebaren met kinderen veel voordelen heeft. Zoals meer interesse in woorden en boekjes, het versterken van de band tussen ouders en kind en betere spraakontwikkeling. Kijk hier voor meer informatie.

Drs. Anthony en Lindert hebben recenter nog een grootschalig onderzoek uitgevoerd. Met als vraag; wat zijn de voordelen van babygebaren- programma’s als het gaat om vroege communicatie en de gesproken taalontwikkeling.

Aan dit onderzoek deden meer dan 200 families uit heel Amerika mee. De kinderen waren tussen de zes en negentien maanden oud. Het babygebaren-programma dat zij volgden duurde minimaal acht weken. Ze werden zo’n negen maanden gevolgd door de onderzoekers.

Als resultaat van het onderzoek wordt het volgende beschreven: "Vergeleken met de standaard taalontwikkeling van kinderen hebben gebarende kinderen aanzienlijk meer communicatieve en taalvaardigheden."

<- terug

Waarom gebaart mijn baby niet, ook al gebruiken we de gebaren al een tijdje?

Je kindje moet oud genoeg zijn om voldoende gebaren te kunnen herkennen, onthouden, begrijpen en de motoriek beheersen om ze te kunnen maken. Dit lukt meestal vanaf 6-8 maanden. Maar als je kindje dan bijvoorbeeld net leert kruipen, zal het zijn energie daar eerst voor nodig hebben.

En het hangt er van af, hoe en hoe vaak je de gebaren aanbiedt. Of je ze in verschillende situaties toepast maar ook of je op tijd nieuwe gebaren toevoegt.

Daarnaast is het even oefenen om de gebaren van je kindje te herkennen. Kleine kinderen maken de gebaren net anders, omdat hun motoriek nog groeiende is.

De vorm van hun hand, de plek waar ze het gebaar maken, en de beweging ervan kan afwijken. Dat moet je leren herkennen. Net zoals je de eerste brabbels/woordjes van je kindje zult moeten leren herkennen.

<- terug

Mijn kind kan nu al (een beetje) praten en heeft het gebaren nooit echt opgepikt. Heeft het zin om door te gaan?

Ja, gewoon lekker doorgaan! Behalve dat het leuk is, blijft je kind er van leren. Misschien heb je tot nu toe niet opgemerkt dat hij toch al aan het gebaren is. Omdat kinderen nog niet dezelfde motoriek beheersen als wij, zien gebaren er vaak anders uit dan dat wij ze geleerd hebben. Maar ook al gebaart je kind nog helemaal niet, toch heeft het doorgaan met aanbieden van gebaren zin. In zijn hoofd zal hij hierdoor sneller een grote woordenschat op bouwen. Je kind leert nu praten. Maar dit zal nog niet altijd goed te verstaan zijn. Als hij er dan bij leert gebaren, snap je wél wat hij bedoelt.

Verder heeft doorgaan met leren van gebaren ook voordelen op langere termijn. Het blijkt namelijk dat kinderen die gebaren een voorsprong hebben wanneer ze gaan leren lezen en schrijven. Dit komt doordat ze al jong geleerd hebben om het woord dat ze horen te combineren met het visuele; het gebaar (bij lezen en schrijven zijn dat de letters op papier).

 

Waarom hebben kinderen die gebaren gebruiken een grotere woordenschat dan kinderen die dat niet doen?

Door woorden te combineren met een gebaar, kunnen kinderen makkelijk en sneller verbanden leggen. Ook als het om abstractere dingen gaat. Zoals bijvoorbeeld: 'werken' of 'morgen'.

Hierdoor zullen ze een grotere woordenschat opbouwen dan kinderen die niet gebaren. In hun hoofd gebruiken ze al taal en uiten die met gebaren. Als ze dan leren praten, zullen ze vlot achter elkaar woorden toevoegen aan hun gebaren.

Ook al zijn die woorden nog niet altijd goed te verstaan, door het gebaar dat je kind maakt weet je wat hij bedoelt.

<- terug

Kunnen we gebaren ook gebruiken in ons tweetalige gezin?

Jazeker en bovendien heel nuttig. De gebaren worden de neutrale taal /manier van communiceren binnen het gezin. Je kind krijgt met gebaren houvast bij het leren van beide talen. Hij leert dat één gebaar past bij de verschillende woorden (met dezelfde betekenis) uit de twee verschillende talen. Het ondersteunt het kind en de ouder enorm tijdens de fase (die elk tweetalig kind doorloopt) wanneer het kind woorden uit de twee talen door elkaar in één zin gebruikt. Of wanneer het voor de ouder nog niet duidelijk verstaanbaar is welk woord uit welke van de twee talen het kind gebruikt

<- terug

Heb je toch nog een andere vraag? Stel deze gerust!